Produkty

Najbardziej zaawansowane produkty wspierające Twoje stado

Wszystkie oferowane przez nas produkty zostały sprawdzone na gospodarstwach mlecznych, dzięki czemu wiemy, że każdy z nich daje pożądane rezultaty. 

Fermenta Stop

Na zgrzewanie się TMRu i nie tylko.

Amaferm®

Amaferm® to precyzyjny prebiotyk zaprojektowany w celu zwiększenia strawności poprzez zwiększenie podaży składników odżywczych w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Amaferm jest wytwarzany z wybranego szczepu Aspergillus oryzae w zastrzeżonym, wieloetapowym procesie.

CALVOSAN

Napój elektrolitowy na biegunki u cieląt z dodatkiem dobrze przyswajalnych ważnych składników odżywczych. Dodaliśmy również nasz probiotyk Enterococcus faecium M74® w celu przywrócenia równowagi flory jelitowej na korzyść „dobrych” bakterii. Dlatego też widzimy dobre efekty jako „napój powitalny” dla cieląt pochodzących z innych gospodarstw.

Red Cow

To produkt kontrolowanej fermentacji, który pomaga zapobiegać ketozie oraz zmniejsza częstotliwość jej występowania.

dCube

Nowoczesny i prosty system żywienia krów zasuszonych.

Nutri Malt Energy

Kombinacja maltodekstrozy i dekstrozy, łatwo dostępna energia, pozytywne działanie na mikroflorę żwacza, zamiast gliceryny

Vitamax Smart KD

Nowoczesna mieszanka mineralno – witaminowa stworzona z chronionych witamin wytwarzanych przez opatentowany proces mikkrokapsulacji natryskowej na chłodno oraz minerałów śladowych w postaci hydroksychlorków „by-pass”.