Amaferm®

CO TO JEST AMAFERM®?
Amaferm® to precyzyjny prebiotyk zaprojektowany w celu zwiększenia strawności poprzez zwiększenie podaży składników odżywczych w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Amaferm jest wytwarzany z wybranego szczepu Aspergillus oryzae w zastrzeżonym, wieloetapowym procesie.

Amaferm:
Promuje POBRANIE PASZY
Zwiększa STRAWNOŚĆ PASZY
Maksymalizuje WCHŁANIANIE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

AMAFERM® R&D TIMELINE
Amaferm jest sprawdzony w ponad 111+ opublikowanych i / lub przedstawionych badaniach, które potwierdzają jego wzrost strawności i ostatecznie wpływ na zwierzę. Aby uzyskać więcej informacji na temat badań podsumowanych poniżej, kliknij przycisk poniżej, aby poprosić o dostęp do Centrum Badawczego BioZyme®.

http://amafermresearch.backofficeapps.com

OŚ CZASU BADAŃ I ROZWOJU AMAFERM®

1990-2011
31 opublikowanych badań z wielu uniwersytetów pokazuje, że karmienie Amaferm powoduje średni wzrost strawności błonnika o 17% i strawności białka o 10% w wyniku udowodnionej zdolności do wspierania namnażania się bakterii, grzybów i występujących w przyrodzie enzymów bakteryjnych w żwaczu.

Źródła
Beharka i Nagaraja, 1993, Campos i in., 1990, Chen i in., 2004, Chiou i in., 2000, Gomez i in., 1990, 1991, Nocek i Jensen, 2009, 2011, Varel i in., 1993 , Westvig i in., 1991.

2003
Pierwszy w swoim rodzaju prebiotyk, o nazwie Amaferm, osiągnął rejestrację zootechniczną w UE jako środek poprawiający strawność. Ten złoty standard wymaga, aby produkt przeszedł ocenę EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności), zapewniającą wykazanie stałej jakości, potwierdzonego bezpieczeństwa dla zwierząt, użytkowników, konsumentów i środowiska oraz zadowalającego wykazania poprawy wydajności w co najmniej trzech badaniach skuteczności przeprowadzonych zgodnie z surowymi wymaganiami EFSA potwierdzone przez niezależnego dyrektora badania.

Źródło
Poziom 4 zootechnicznego dodatku do pasz Numer rejestracyjny: 4a2 Według dr Elinora McCartneya, prezesa Pen & Tec Consulting Group, wysokie standardy wymagane do uzyskania zatwierdzenia UE przekładają się na przewagę konkurencyjną dla użytkowników.

2004
Opublikowane badania naukowców z Washington State University pokazują, że Amaferm powoduje wyraźną odpowiedź enzymatyczną u drobnoustrojów przeżuwaczy. Ta odpowiedź charakteryzuje się wzrostem wytwarzania enzymów, w tym amylazy, celulazy i beta-glukozydazy, które nie są związane z enzymami obecnymi w samym fermentie Amaferm.

Źródło
Schmidt, J. A., i in. 2004. Appl. Microbiol Biotechnol. 63: 422–430.

2016 r
Studia na Christian-Albrechts-University w Kilonii w Niemczech odkryły wpływ Amaferm na chłonność jelit. Naukowcy udokumentowali zdolność Amaferm do zwiększania wchłaniania jelitowego składników odżywczych za pomocą aparatu do oceny ilościowej funkcji transportowej żywych tkanek jelit zwanych komorą Ussinga. Efekt chłonności Amafermu został wyjaśniony przez wzrost transportu pasywnego. Wzrost powoduje do 30% większe wchłanianie składników pokarmowych przez zwierzę.

Źródło
Ipharraguerre, 2016

SPOSÓB DZIAŁANIA I WPŁYW NA PRODUKCJĘ

WPŁYW AMAFERM® NA PRODUKCJĘ MLEKA ORAZ SKŁADNIKÓW MLEKA U KRÓW DOJNYCH
Dr. César Ocasio Vega, Regional Business & Innovation Manager at BioZyme® Inc.