Red Cow

Red Cow to produkt kontrolowanej fermentacji, który pomaga zapobiegać ketozie oraz zmniejsza częstotliwość jej występowania.

Do procesu fermentacji używane są różne owoce, warzywa, zioła lecznicze, olejki eteryczne, melasa oraz glicerol. Fermrntowane są konkretne bakterie.

Jest to produkt płynny z dużą energią. RedCow pomaga zwierzęciu
w początkowej fazie laktacji: stymuluje spożycie pokarmów,
a poprzez silne działanie glukoneogenne pomaga poprawić
pracę wątroby, a tym samym zmniejsza krążące ciała ketonowe.

To produkt dostarczający wysokoenergetycznego i łatwo dostępnego
podłoża. Pomysł jest prosty: obudzić i reaktywować bakterie żwacza
za pomocą energetycznej „bomby”, która natychmiast zostaje
dostarczona do organizmu krowy.

Produkt został przetestowany w terenie dzięki pomocy Katolickiego Uniwersytetu, Piacenza.

Zwiększona produkcja

kwasu propionowego w całkowitej ilość Lotnych Kwasów Tłuszczowych, co oznacza więcej dostępnej energii. Zwiększają się procesy fermentacyjne o przedłużonym działaniu. Naturalne promotory dla podstawowej mikroflory żwacza.

Zmniejszone użycie rezerw tłuszczowych

Jest to potwierdzone przez mniejszy spadek wagi. Każdy punkt BCS stracony w okresie poporodowym zmniejsza półtorakrotnie szansę na zacielenie po 150 dniach laktacji.

Zwiększone przeżuwanie

Znaczny wzrost czasu przeżuwania w okresie od 1 do 30 dnia laktacji.

Redukcja amoniaku

Lepsze wykorzystanie azotu rozkładanego w żwaczu.

Niższe koszty leczenia farmakologicznego

Związane z niższą częstotliwością występowania ketozy i mniejszym ryzykiem rozwoju chorób w pierwszym miesiącu laktacji. To niższe ryzyko obejmuje również mastitis co potwierdziły dane eksperymentalnego profilu metabolicznego. Potwierdza to również niższe stężenie betahydroksymaślanu we krwi, a tym samym niższe ryzyko wystąpienia ketozy.

Zwiększona produkcja w 305 dniach laktacji

Dla zwiększonej produkcji każdy dodatkowy kilogram mleka w szczycie daje 200kg. mleka więcej w 305-dniowej laktacji. Podczas badań zaobserwowano wzrost mleka o 1,7 kg/dzień w pierwszych 30 dniach laktacji.