Nutri Malt Energy

Nutri Malt Energy to kombinacja dekstrozy oraz maltodekstrozy o zmiennych łańcuchach.

Rozwinięte genetycznie krowy HF, które dają dużo mleka potrzebują ogromnych nakładów energetycznych, aby zapobiec ketozie. Podanie dużej ilości szybko fermentowanych zbóż często powoduje kwasicę żwacza, dlatego mamy problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości składników energetycznych, które prawidłowo wpływają na mikroflorę żwacza.

Główną przyczyną ketozy u krów jest nieskorelowane wysokie zapotrzebowanie na glukozę vs niskie pobranie suchej masy szczególnie na początku laktacji. Jeżeli zapotrzebowanie nie jest zaspokojone, to krowa wywołuje mobilizacje rezerw zapasu lipidu z tkanki powodując problemy metaboliczne. 

Nutri Malt Energy ze swoim wysokim indeksem glikemicznym w znaczący sposób obniża ryzyko ketozy utrzymując produkcję mleka oraz ograniczając nadmierny spadek wagi w pierwszej fazie laktacji.

Nutri Malt Energy poprzez maltodekstrynę również pozytywnie wpływa na bakterie w żwaczu.

Nutri Malt Energy w porównaniu z gliceryną i innymi produktami energetycznymi nie obciąża wątroby, ponieważ jest to energia dostępna bezpośrednio w żwaczu.