Indywidualne żywienie

Od początku naszej drogi działamy w oparciu o izraelski model żywienia bydła.

Tamtejsze firmy nie korzystają z gotowych mieszanek paszowych, a przygotowują je indywidualnie pod dane gospodarstwo. 

Nasze działanie składa się z kilku kroków:

 1. Spotkanie z Hodowcą w celu zebrania informacji na temat jego gospodarstwa:
  – ilość bydła w poszczególnych grupach oraz przedziałach wiekowych,
  – ilość sprzedanego mleka oraz jego parametry,
  – dostępne pasze objętościowe,
  – jakość wymieszania TMRu (używamy oryginalnych sit Penn State). 
 2. Zebranie oraz omówienie informacji o najważniejszych problemach w stadzie. 
 3. Wyznaczenie celu, który chcemy wspólnie osiągnąć.
 4. Pobranie pasz objętościowych do badania.
 5. Przygotowanie dawki żywieniowej w oparciu o dostępne pasze. 
 6. Stała analiza gospodarstwa w celu poprawy wyników.